ОБУЧЕНИЕ ЗАТВОРА ГР. ВРАЦА

posted in: Обучения | 0

На 19 август 2021 г. Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” открива обучение за придобиване на професионална квалификация за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ с продължителност – 120 учебни часа /17 работни дни/ с място на изпълнение затвора гр. Враца. Форма на обучение – дневна, 30 учебни часа теория и 90 учебни часа практика. Курсът включва до 12 лишени от свобода съгласно списък,  предоставен от ръководството на затвора гр. Враца. Всички курсисти завършили успешно курса на обучение ще получат Удостоверение за придобиване на част от първа степен на професионална квалификация по професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“.