ОБУЧЕНИЕ ЗАТВОРА ГР. ВРАЦА

posted in: Uncategorized, Обучения | 0

На 13 септември 2021 г. в Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” приключи обучение за придобиване на професионална квалификация за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ с продължителност – 120 учебни часа /17 работни дни/ с място на изпълнение затвора гр. Враца. Форма на обучение – дневна, 30 учебни часа теория и 90 учебни часа практика. В курса взеха участие 12 лишени от свобода съгласно списък,  предоставен от ръководството на затвора гр. Враца. Обучението бе проведено при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Всички курсисти завършили успешно курса на обучение получиха Удостоверение за придобиване на част от първа степен на професионална квалификация по професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“.