ОБУЧЕНИЕ ЗАТВОРА ГР. БУРГАС

posted in: Обучения | 0

На 18 август 2021 г. в Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” стартира обучение за придобиване на професионална квалификация за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ с продължителност – 120 учебни часа /17 работни дни/ с място на изпълнение затвора гр. Бургас, област Бургас. Форма на обучение – дневна, 30 учебни часа теория и 90 учебни часа практика. В курса ще вземат участие до 12 обучаеми /лишени от свобода/ лица, които ще положат  изпити по теория и практика на специалността. Всички курсисти успешно преминали изпитите ще получат Удостоверение за придобиване на част от първа степен на професионална квалификация по „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“.