ОБУЧЕНИЕ В ЗАТВОРА ГР. БОБОВ ДОЛ

posted in: Обучения | 0

На 09 август 2022 г. в Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” приключи обучение за придобиване на професионална квалификация за част от първа степен на професионална квалификация по професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“, специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ с продължителност – 120 учебни часа, с място на изпълнение затвора гр. Бобов дол, област Кюстендил. Форма на обучение – дневна, 30 учебни часа теория и 90 учебни часа практика. Курсът включваше 10 лишени от свобода лица съгласно списък, предоставен от ръководството на затвора гр. Бобов дол. Всички курсисти успешно преминали изпитите по теория и практика на специалността получиха Удостоверение за придобиване на част от първа степен на професионална квалификация по професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“, специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“.