[row padding=”top” size=”45px”] [column col=”col-sm-6 col-md-6 col-lg-6″]

about

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014

Програма BG15 „Корекционни услуги,

включително без прилагане на мерки за задържане”

ПРОЕКТ

 

 

„Нова възможност за активна адаптация в обществото

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Бенефициент:

Държавно предприятие „Фонд затворно дело”

Период на изпълнение: 13 месеца

Бюджет на проекта: 79350.14 лева

Основната цел на проекта:

Ресоциализация на лишените от свобода лица чрез обучения по ключови компетентности и професионална квалификация.

Специфични цели:
1. Повишаване на компетентността и знанията на лишените от свобода чрез адаптирано към техните специфични нужди обучение.
2. Повишаване на тяхната информираност.
3. Прилагането на придобитите знания и умения след освобождаване от местата за лишаване от свобода.

Основни дейности:
1. Разработване на специализирана методика и образователни програми за лишени от свобода лица
2. Провеждане на мотивационни обучения и обучения по ключова компетентност, както и обучения за придобиване на професионална квалификация в областите кулиналия, фризьорство и строителство.

Очаквани резултати:
1. Разработена специализирана методика за обучение на лишени от свобода.
2. Обучени в различни видове обучения 144 лишени от свобода, от които 36 роми или други малцинствени групи.

[/column] [column col=”col-sm-6 col-md-6 col-lg-6″]

[/column] [/row]