На 15 август 2018 година успешно завърши курс за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“ – III степен с продължителност – 300 учебни часа /40 работни дни/ с място на изпълнение гр. Ловеч, затвора Ловеч

posted in: Uncategorized | 0

На 15 август 2018 година успешно завърши курс за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“ – III степен с продължителност – 300 учебни часа /40 работни дни/ с място на изпълнение гр. Ловеч, затвора Ловеч

 

        Успешно приключване на обучение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“ – III степен с продължителност – 300 учебни часа /40 работни дни/ с място на изпълнение гр. Ловеч, затвора Ловеч. Форма на обучението – дневна, 120 учебни часа теория и 180 учебни часа практика.  В курсът бяха обучени 12 лишени от свобода съгласно списък,  предоставен от ръководството на Затвора Ловеч, Бургас, Стара Загора и Пловдив. Завършилите успешно курса на обучение получиха Свидетелство за правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“ – III степен.