На 14 юни 2018 година успешно завърши курса за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“ – III степен с продължителност – 300 учебни часа /40 работни дни/ с място на изпълнение гр. Ловеч, затвора Ловеч

posted in: Uncategorized | 0

  В курсът участваха 16 лишени от свобода съгласно списък,  предоставен от ръководството на Затвора Ловеч, Плевен, Белене, Враца и Бобов Дол. Завършилите успешно курса на обучение, получиха Удостоверение за част от професия II СТЕПЕН и Свидетелство за правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“ – III СТЕПЕН.