Дванадесет лишени от свобода от затвора в гр. Плевен от 19 октомври предстои да преминат курс на обучение

posted in: Uncategorized | 0

Дванадесет лишени от свобода от затвора в гр. Плевен от 19 октомври предстои да преминат курс на обучение за придобиване на част от втора степен на професионална квалификация по професия „Фризьор“, специалност „Фризьорство“. Обучението е по проект „Нова възможнсот за активна адаптация в обществото, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 и е с продължителност от 300 уч. ч. Курсът на обучение следва да приключи на 17 декември 2015 г.