Въвеждане на обучение по “Социално посредничество – Медиация”

posted in: Обучения | 0

На 29 юли 2015 г. ЦПО към ДП ФЗД по проект „Чрез обучение към ресоциализация“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, стартира обучение на 10 лишени от свобода лица от затвора гр. София. Курсът на обучение е на тема „Социално посредничество – Медиация“ и предстои да завърши на 10 август 2015 г. Ще бъдат изучени задължителните модули от 50 часа, като „Социално посредничество – същност, видове, значение“;  „Роля на медиацията за изпълнение на целите на наказанието в местата за лишаване от свобода“; „Личностно развитие – възможности за промяна и развиване на социални умения“; „Техники за овладяване на гнева“; „Коригиране на грешки в мисленето“; „Подготовка на среща за формиране на група за социално посредничество“; „Решаване на конфликти в група“; „Позитивно поведение – интеграционни аспекти“ и др. На участниците, след като издържат финалния тест, ще бъдат издадени сертификати за преминато професионално обучение.